จัดหางาน/ อาชีพ/ ศึกษาต่อ

เรื่อง : จัดหางาน
รายละเอียด : ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานนัดพบแรงงานเมื่อไรคะ?
คำแนะนำ : มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อย่างไรขอให้ดูกำหนด วันเวลาในกำหนดกิจกรรม/ โครงการ ทางเว็บไซด์ของแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือโทรสอบแผนกแนะแนว โทร0-2320-2777 ต่อ 1319
   
เรื่อง : เตรียมตัวสมัครงาน
รายละเอียด : ผมสมัครงานในเว็บไซด์ แล้วบริษัทกำลังจะให้ผมไปสัมภาษณ์ ผมใส่เสื้อช็อปของมหาวิทยาลัย ไปสัมภาษณ์พอจะได้ไหมครับ?
คำแนะนำ : อาจารย์ขอแนะนำว่าขอให้นักศึกษาแต่งชุดทำงาน คือ สวมเสื้อเชิ๊ตแขนยาว สีสุภาพ ผูกเน็คไท กางเกงสแล็ค และสวมรองเท้าคัชชู เป็นชุดของผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่บ่งบอกถึงความพร้อมใน การทำงาน อย่างไรก็ขอให้พกพาความมั่นใจ กล้าแสดงออกแต่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขอให้ โชคดีในการสัมภาษณ์งานค่ะ
   
เรื่อง : อาชีพ
รายละเอียด : อยากจะเรียน Graphic Design with lllustrator ที่ไหนเปิดสอนบ้างครับ?
คำแนะนำ : เรียนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้นะ จะมีการเปิดสอนหลายรุ่น เช่น วิทยาลัยสารพัดช่างรพระนคร เข้าดูได้ที่เว็บไซด์ http://202.29.42.233/index.php?school=50001
   
เรื่อง : ศึกษาต่อ
รายละเอียด : หนูเรียนบริหารคอม ตอนนี้ทำงานแล้ว ก็มีความคิดที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทอยู่เหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อสาขาอะไรดี อยากจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ?
คำแนะนำ : การจะตัดสินใจเรียนต่อสาขาใด คงต้องใช้ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เรียนเป็นหลักในการตัดสินใจ และอีกประการหนึ่งคงต้องให้ผู้เรียนสำรวจตนเองดูว่า งานที่ผู้เรียนกำลังทำอยู่นั้นเป็นงานที่ ตรงกับสาขาที่เรียนหรือไม่ พอใจงานกับงานนั้นไหม และหวังจะมีความก้าวหน้าในงานที่ทำ อยู่ในขณะนั้นหรือไม่ หากหวังจะมีความก้าวหน้าในงานนั้นก็เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องหรือมีความจำเป็นกับงานที่ผู้เรียนนั้นทำอยู่ แต่หากผู้เรียนคาดหวังว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงในงานที่ทำ หรือยังไม่แน่ใจในงานที่ทำอยู่ ก็ควรตัดสินใจเรียนในสาขาเดียว กับที่จบมาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากจะมีประโยชน์เชื่อมโยงต่อเนื่องในการหาและทำงานต่อไป
   
เรื่อง : ทุนรางวัลเรียนดี
รายละเอียด : หนูได้ตรวจสอบผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย หนูมีผลการเรียนไม่ตรงกับผลการ เรียนในเว็บไซด์ค่ะ?
คำแนะนำ : หลักเกณฑ์ของผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีประเภทดีเด่น ประเภทที่ 1 และ 2 คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2553 โดยไม่ รวมผลการเรียนภาคเรียนที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ 47/2552 เรื่อง การให้รางวัลเรียนดี หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้โดยตรงที่ อ.น้ำฝน บัวทอง แผนกแนะแนวฯ อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319 หรือ 081-134-2776