สถานที่ติดต่อ

หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาเขตพัฒนาการ

อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 ห้อง 3206
1761  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319 | โทรสาร 0-2321-2643 | 0-2321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า

อาคารเกษมทัศนา ชั้น 2 ห้อง 3201
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02-904-2222 | โทรสาร 02-904-2200

Social KBU Job Service

Facebook KBU Jobservice


E-mail

jobservice@kbu.ac.th